Östergötlands sjukhusclowner

Det här är något annorlunda, oväntat och med mycket positiv energi.

De äldre kan öka sin aktivitet och delaktighet genom musiken i rörelser, dans och genom att testa på att spela olika rytminstrument.
Musiken och rekvisita, som clownerna har med sig, resulterar bl a i att flera äldre får gamla minnen och berättelser ur det egna livet tillbaka.


Vad gör clownen som inte andra gör? För clownen är det naturligt att uttrycka sig stort, vara färgstark och tydlig, vilket underlättar i kontakten med andra människor. Varje individ och situation ses som unik och clownen anpassar sig. Lyhördhet och respekt är centralt i mötet.

Bokningsperiod

Idag - 2023-12-31

Fakta

Speltid: ca 45 min
Spelyta: Flexibel
Höjd: Flexibel
Byggtid: + omklädningstid, vara där ca 60 minuter innan
Tekniska krav inomhus: Inomhus behöver vi inga tekniska hjälpmedel.
Tekniska krav utomhus (om möjligt): Gärna möjlighet till PA med myggor om det finns, annars löser vi det.

Bokningsinformation


Östergötland
Kontaktperson: Vanilla Karlsvärd
Telefon: 0739-400604

E-post: info@ostergotlandssjukhuscl...
Hemsida: http://www.ostergotlandssju...