Östgötamusiken - Gitte kommer!

Gitte Pålsson har en fantastisk förmåga att med sång och musik skapa en hemkänsla där alla får plats.
Välkommen till en konsert där allas sinnen aktiveras med visor, sånger, gitarr och dragspelsmusik. Gitte delar med sig av sin livserfarenhet och glädje där hon med stor kunskap vägleder, inspirerar och aktiverar publiken, men också personalen.
Gitte Pålsson är utbildad rytmikpedagog och har en fil mag i musikterapi. Som artist har hon lång erfarenhet av att uppträda inom äldre- och demensvård och har frilansat i snart 30 år i både Sverige, Finland, Danmark, Bolivia och Peru. Hennes stora intresse för vad musik kan göra för äldres välmående stärktes när hennes egna föräldrar insjuknade i demens. Numera är Gitte en expert på att bemöta och lyfta äldre, demenssjuka och vårdpersonal med musik.

Bokningsperiod

2021-02-27 - 2021-06-30

Fakta

Fakta:
Spelperiod: vecka 41
Speltid: ca 45 min.
Lokal: rum, större rum eller samlingssal.
Scenmått: 2 m bred, 2 m djup.
Byggtid: 30 min.
Rivtid: 20 min.

Bokningsinformation


Östergötland
Kontaktperson: Katariiina Matthiessen
Telefon: 0703-758533

E-post: bokning@ostgotamusiken.se
Hemsida: https://ostgotamusiken.se/