Teater Treo - Tårar är för svaga

Våld mot äldre är vanligare än vi tror. Ofta skambeläggs det och tystas ned. Våld mot äldre i nära relationer är dessutom enligt WHO ett folkhälsoproblem och en fråga som måste tas på allvar. Det är precis det Teater TREO gör i sin föreställning Tårar är för svaga.

En korridor, en dörr, en stol i ljus furu, en tavla med guldram, en stol till, ett litet bord. Kanske påminner det om en ett väntrum på en vårdcentral eller på ett äldreboende. Eller? Här möts i varje fall Stig-Olof och Gunbritt. Han en gång i tiden en handelsresande. Hon en kvinna av sin tid. TÅRAR ÄR FÖR SVAGA är en föreställning om minnen och bristen på minne och hur våldet, inte minst i nära relationer, formar och deformerar oss människor. Vad händer med dem som faktiskt överlever? Åldras våld och är vissa minnen outplånliga? Går det någonsin att verkligen förlåta, sig
själv och andra?

Titta på vår trailer här!

Bokningsperiod

Idag - 2023-12-31

Fakta

- Speltid: 50 min
- Spelyta: 5 m bred, 4 m djup (kan ev. minskas)
- Höjd: >= 240 cm
- Byggtid: 40 min
- Rivtid: 20 min
- Tekniska krav inomhus: vanlig el
- Tekniska krav utomhus (om möjligt): vanlig el, Gärna under tak

Efterspel: Det finns också möjlighet att efter förställningen ha ett samtal runt de frågor och funderingar som pjäsen väcker.

Bokningsinformation


Östergötland
Kontaktperson: Jan Holmbom
Telefon: 0705-257380

E-post: jho@linnefors.se
Hemsida: www.teatertreo.se