Hur bokar jag ett arrangemang?

Här nedan finner du en utbudskatalog med aktuellt utbud. 

Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget). 
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen. 

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. 

Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1000 kronor per föreställning.