Hur bokar man?

Boka

Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget). Det förutsätter att man har kännedom om det utbud som finns och vart man kan boka.

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1500 kronor per föreställning.

Som ett led i detta har Nya Skådebanan i Östergötland ett uppdrag från Region Östergötland att tillhandahålla en digital utbudskatalog för målgruppen.
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.

Under 2023 betalar ni inom omsorgen 1500 kr och Region Östergötland skjuter till resten på arvodet när ni köper in en kulturaktivitet.