Tillgänglighet

Region Östergötland står bakom webbplatsen Kultur för äldre. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I texten nedan beskriver vi hur hur webbplatsen Kultur för äldre uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur är tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av Kultur för äldre  inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna.

Se avsnittet om innehållet som inte är tillgängligt nedan för mer information.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehållet från Kultur för äldre i något annat format, kan du kontakta oss.  Vår ambition är att återkoppla inom några dagar och beroende på frågans karaktär ta ärendet vidare därifrån.

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att använda webbplatser tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivet på den här sidan, eller om du anser att vi inte har ytterligare krav, skicka e-post till  Kultur för äldre  så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för  lagen om tillgänglighet till digital offentlig tjänst. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.  

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med  lagen om tillgänglighet till digital offentlig tjänst, på grund av brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Användare som navigerar med tangentbordet kan uppleva att markören inte alltid synlig. Det finns ingen skip-länk för att komma till innehållet som kan försvåra navigera på sidan.
  • Sökmotorn saknar ledtext / rubrik. Sökmotorn är det enda alternativet att hitta viss information på sidan och viss information indexeras inte av sökmotorn.
  • Innehåll kan visa felaktigt när kombination textförstoring och ökat radavstånd / teckenavstånd är aktiverat i webbläsaren och viss information när endast textförstoring är aktiverat.
  • Bilder på webbplatsen saknar ALT-text, krävs försvårar för användare utan syn med skärmläsare att förstå innehållet på en bild
  • På videoklipp saknas det alternativ i form av textad version, transkriberat innehåll, syntolkning. Användare med nedsatt eller utan hörsel, samt med nedsatt eller ingen syn kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ.
  • Delar av textinnehållet har för låg kontrast mot bakgrund, länkar är inte understrukna och kan orsaka problem för användare som har nedsatt syn eller nedsatt färgseende
  • Bildspelet på startsidan går inte att pausa och kan påverka användare med kognitiv nedsättning
  • Det finns sidor som saknar rätt rubrikstruktur och det kan försvåra för användare av skärmläsare att orientera sig på sidan

Innehåll som delvis inte följa lagkraven

  • Text som måste förstoras eller öka teckenavstånd eller radavstånd kan i vissa fall visa felaktigt. Det påverkar användare med nedsatt syn.

Tekniska hjälpmedel

 • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 dec 2021 och påbörja arbetet augusti 2020. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 §  lag om tillgänglighet till digital offentlig tjänst.

Videoklipp som publicerats inom 23: e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.

Dokument, som PDF och Worddokument publicerade inom 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2020

Redogörelsen uppdaterar senast den 29 juni 2020.