Hur ser en underbar dag ut på ditt boende?

Välkommen till utbudskatalogen!

Kultur är en källa till glädje och välmående därför vill vi erbjuda en palett av kultur i form av teater, dans, musik, cirkus/magi, konstsamtal, berättelser m.m. 
Urvalet är gjort för att passa äldre och kan genomföras på boenden, servicehus och mindre och större samlingsplatser. 

Boka in en professionell kulturaktivitet till glädje för alla! 

Här nedan kan du läsa hur går till väga för att boka. Här nedan ser du en palett av lämpliga arrangemang som erbjuds just nu. 
Låt dig inspireras och boka på! 

BOKNING 2020
Bokning görs direkt med utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget).
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen. 

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. 

Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1500 kronor per föreställning.