kultur-for-aldre

Region Östergötland

Kultur för äldre

Boka

Bokningen görs direkt till den som genomför kulturarrangemanget.

Så bokar du en kulturaktivitet

Bokning görs av arrangören, det vill säga boende eller motsvarande som beställer arrangemanet, direkt till utföraren, alltså den som genomför kulturarrangemanget.

Kontaktuppgifter till utförare finns i utbudskatalogen

Subventioner

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi.

Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att under 2023 betalar ni inom omsorgen 1500 kr och Region Östergötland skjuter till resten på arvodet när ni köper in en kulturaktivitet. Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.

Ansvar för utbudet

Nya Skådebanan i Östergötland har ett uppdrag från Region Östergötland att tillhandahålla den digitala utbudskatalogen för målgruppen.

Nya Skådebanan i Östergötland (skadebanan.nu) Länk till annan webbplats.