kultur-for-aldre

Region Östergötland

Kultur för äldre

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet

Syftet är att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov.

Region Östergötlands arbete för att uppfylla de kulturpolitiska målen

Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en del i de nationella och regionala kulturpolitiska målen. Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har, precis som barn och unga, svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns.

Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov.

Krav på kvalitet

De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både konstnärlig professionalitet och lämplighet.

  • Utbudet ska innehålla både program för upplevelser och skapande.
  • Utbudet ska vara varierat vad gäller innehåll och utförare
  • Utbudet bör utformas i samverkan med kommunerna.

Region Östergötland har därför gett Skådebanan uppdraget att lägga upp den här hemsidan där äldreboenden, dagcenter, m. fl. kan få inspiration, se utbudet och få information.

Subventionering

Under 2023 betalar ni inom omsorgen 1500 kr och Region Östergötland skjuter till resten på arvodet när ni köper in en kulturaktivitet.

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1500 kronor per föreställning.

Ansvar och administration

Nya Skådebanan i Östergötland har ett uppdrag från Region Östergötland att tillhandahålla en digital utbudskatalog för målgruppen.

De regionala insatserna sköts av Skådebanan som hanterar:

  • presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida
  • kontakter med kulturutövare
  • administration av utbudet och programmet

Nya Skådebanan i Östergötland (skadebanan.nu) Länk till annan webbplats.