kultur-for-aldre

Region Östergötland

Kultur för äldre

För dig som kulturaktör

Vill du bli en del av utbudet?

Grundläggande villkor

  • Professionella kulturaktörer kan ansöka om att bli en del av utbudet. Urvalet görs av en samrådsgrupp. Arbetsprov kan efterfrågas.
  • Aktören ska erbjuda ett kulturprogram som är utformat och anpassat efter äldreomsorgens behov och förutsättningar.
  • Aktören tar emot bokningar och fakturerar dels bokaren* och dels uppdragsgivaren*.
  • Aktören är beredd att resa runt till olika äldreboenden, träffpunkter och dagverksamheter i hela region Östergötland, under hela året.
  • Aktören ansvarar för att programtext och bild levereras till katalogen
  • Aktören ska vara beredd att delta på en utbudsdag i början av året

Region Östergötlands definition av yrkesverksamma kulturskapare Länk till annan webbplats.

*bokaren = boendet, träffpunkten osv.
*uppdragsgivaren = Skådebanan Östergötland (på uppdrag av Region Östergötland)

Ersättningsmodell

Vi arbetar med en ersättningsmodell där alla artister får samma ersättning baserat på solo, duo eller trio:

  • Solo: 3800 kr/bokning
  • Duo: 7100 kr/bokning
  • Trio: 9600 kr/bokning

I ersättningen ingår resekostnader

Varje aktör får i början av året en tilldelning på max antal bokningar. Efter ett halvår görs en avstämning där omfördelning kan ske, som kan resultera i fler eller färre bokningstillfällen för aktören.

Kontakt

Skicka intresseanmälan till Skådebanan Östergötland

E-post: info@skadebanan.nu

Relaterad information

Tips kring bemötande av kognitiv svikt

Demensförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finns råd för ett bra förhållningssätt kring bemötande av personer med demens.